BROLAGT

Aut. Kloak

Spildevand

Det bedste kloaksystem, er et system man ikke skal bruge tid på eller bekymre sig om – og ærligt talt så er det sjældent vi møder kunder, der begejstret fortæller om deres kloaksystem!

Oftest kaldes vi ud i forbindelse med anlæg der ikke virker, pumper der er stået af, henvisning fra rottefængere eller påbud fra kommune om forbedret oprensning.

Heldigvis kan vi i reglen forholdsvist hurtig danne os et overblik vha. TV-inspektioner mv. – og ud fra dette fremkomme med forslag til løsning og økonomi for samme.

Vi arbejder med kloak i både by og land – og selvom løsningerne for de to kan være meget forskellige, så er du i trygge hænder hos os.

Regnvand

De seneste årtiers klimapåvirkning med kraftigere regnfald, har gjort afledning af regnvand til et fokusområde for både private og offentlige udledere.

Udover almindelig afledning af regnvand til det offentlige system, arbejder vi med opsamlings- og forsinkelsesløsninger, samt genanvendelse af opsamlet regnvand.

Det kan eksempelvis være faskiner, regnbede eller regngrøfter, som kan tilplantes med planter der både kan tåle at stå i tørke og under vand.

Vi arbejder også med anlæg til genanvendelse af regnvand for eksempel til regnskyls toiletter og tøjvask – men også opsamlingsanlæg til brug for havevanding.

Referencer

 • Forsinkelsesbassin

  Bygherre: Herbo Ejendomme Entrepriseform: Tilbud, kontrakt. Arbejdssted: Sæby Udførte arbejder: ”Forsinkelses sø” med overløb. Del af parkanlæg.

 • Herbo Ejendomme

  Nyanlæg og renovering: Bygherre: Herbo Ejendomme Entrepriseform: Tilbud, kontrakt. Arbejdssted: Dianalund Udførte arbejder: Afløbsberegning, kloakering, strømpeforing

 • Minirenseanlæg

  Bygherre: Anders og Birgitte Entrepriseform: Tilbudsarbejde Arbejdssted: Privatanlæg Udførte arbejder: 10 PE minirens, kloak, myndighedshåndtering.

 • Regnbed

  Bygherre: Tårnby forsyning Entrepriseform: Licitation, kontrakt. Arbejdssted: Tårnby forsyning Udførte arbejder: Regnbed, vandrender fra tagnedløb, plantearbejder og opbygning.

del dette