Fortov

Bygherre: Tårnby Kommune

Entrepriseform: Licitation, kontrakt.

Arbejdssted: Amager Landevej

Udførte arbejder: Fortov, kantsten

Haveanlæg

Bygherre: Privatkunde

Entrepriseform: Tilbud, kontrakt.

Arbejdssted: Dianalund

Udførte arbejder: Granitbelægning, trapper, planter

Granit indkørsel

Bygherre: Privatkunde

Entrepriseform: Tilbud, kontrakt.

Arbejdssted: Holbæk

Udførte arbejder: bundsikringsarbejder, kantsten, granitfliser

Forsinkelsesbassin

Bygherre: Herbo Ejendomme

Entrepriseform: Tilbud, kontrakt.

Arbejdssted: Sæby

Udførte arbejder: ”Forsinkelses sø” med overløb. Del af parkanlæg.

Regnbed

Bygherre: Tårnby forsyning

Entrepriseform: Licitation, kontrakt.

Arbejdssted: Tårnby forsyning

Udførte arbejder: Regnbed, vandrender fra tagnedløb, plantearbejder og opbygning.

Minirenseanlæg

Bygherre: Anders og Birgitte

Entrepriseform: Tilbudsarbejde

Arbejdssted: Privatanlæg

Udførte arbejder: 10 PE minirens, kloak, myndighedshåndtering.

Herbo Ejendomme

Nyanlæg og renovering:

Bygherre: Herbo Ejendomme

Entrepriseform: Tilbud, kontrakt.

Arbejdssted: Dianalund

Udførte arbejder: Afløbsberegning, kloakering, strømpeforing

Privat Kunde

Privat Kunde (Korsør): Jan og Lise Lotte.

Entrepriseform: Tilbudsarbejde

Arbejdssted: Privathave

Udførte arbejder: Indkørsel, have, trapper, mure

Metro Service A/S

Virksomhedsbygherrrer: Metro Service A/S

Entrepriseform: Samarbejdsaftale, kontrakt.

Arbejdssted: M1-M4 Metrolinier

Udførte arbejder: Trapper, granitrenoveringer, kloakarbejder, vedligeholdsarbejder.

Ballerup Boligselskab

Bygherre: Ballerup Boligselskab

Entrepriseform: licitation, kontrakt.

Arbejdssted: Ballerup.

Udførte arbejder: P-anlæg, Jordhåndtering, bundsikring, kloakering, kantsten, asfalt, plantearbejder