Henrik Oscar Henriksen ApS

Sikkerhed & garanti2019-01-22T10:42:47+00:00

Sikkerhed & garanti

Som en del af entreprenørbranchen ønsker vi, at vores kunder altid er forsikret og bliver stillet garanti for den enkelte opgave. Vi tilbyder derfor et tillidsbaseret samarbejde, der går hånd i hånd med sikkerhed og garanti. Det mener vi, er det eneste rigtige.

Entreprenørbranchen er vidtforgrenet med forskellige kundetyper. Derfor er vi forsikret og stiller garantier tilpasset den enkelte opgave eller kunde. Vi arbejder typisk med AB92 garanti for professionelle kunder og ABF, Arbejdsbetingelser for forbrugere og for private.

På det autoriserede kloakområde er vi auditeret hver andet år af Sikkerhedsstyrelsen.

Via Dansk byggeri er vi entreprise og ansvarsforsikret for 2 x 10.000.000,00 kr.
Byggeriets forsiringsservice, policenumre 5436842 – 5444894.

Nedenfor kan du se, hvilke typer garanti og sikkerhedsstillelse du kan forvente på din sag, og hos hvem vi er forsikret.

Du kan bruge de trykbare links for at få mere at vide: