BROLAGT

Ballerup Boligselskab

Bygherre: Ballerup Boligselskab

Entrepriseform: licitation, kontrakt.

Arbejdssted: Ballerup.

Udførte arbejder: P-anlæg, Jordhåndtering, bundsikring, kloakering, kantsten, asfalt, plantearbejder

del dette