BROLAGT

Anlægsentreprenør

Der er mange facetter fra et anlægsprojekts idé, til færdigt projekt og udførsel!

Større anlægsarbejder kræver overblik, logistisk snilde og en solid og erfaren entreprenør.

Vi er vant til at arbejde i områder hvor mange mennesker og trafik skal håndteres, samtidigt med arbejdets fremdrift – det være sig i det offentlige rum, fortove, helleanlæg, baggårde og boligforeninger.

Bredt samarbejde

Gennem årene har vi opbygget et fast og bredt samarbejde med dygtige kolleger fra andre fagbrancher, så vi kan levere det færdige produkt fra start til slut.

Eksempler på arbejder som vore underentreprenører udfører er tømrer, murer, elektriker og VVS arbejde.

Du skal således kun forholde dig til én udførende entreprenør, og kan overlade gråzonerne, og det samlede resultat til os.

Ud fra bygherres ønske er vi leveringsdygtige i alle facetterne – fra inspiration, projektering, kontrahering, byggepladsstyring og koordinering af underentreprenører.

Referencer

 • Ballerup Boligselskab

  Bygherre: Ballerup Boligselskab Entrepriseform: licitation, kontrakt. Arbejdssted: Ballerup. Udførte arbejder: P-anlæg, Jordhåndtering, bundsikring, kloakering, kantsten, asfalt, plantearbejder

  Læs mere om referencen

 • Metro Service A/S

  Virksomhedsbygherrrer: Metro Service A/S Entrepriseform: Samarbejdsaftale, kontrakt. Arbejdssted: M1-M4 Metrolinier Udførte arbejder: Trapper, granitrenoveringer, kloakarbejder, vedligeholdsarbejder.

  Læs mere om referencen

 • Privat Kunde

  Privat Kunde (Korsør): Jan og Lise Lotte. Entrepriseform: Tilbudsarbejde Arbejdssted: Privathave Udførte arbejder: Indkørsel, have, trapper, mure

  Læs mere om referencen

 • Tårnby Kommune

  Bygherre: Tårnby Kommune Entrepriseform: Licitation, kontrakt. Arbejdssted: Amager Landevej Udførte arbejder: Fortov, kantsten, trafikafvikling

  Læs mere om referencen

del dette