BROLAGT

VI ER ENTREPRENØRER

Læs mere her

Anlægsentreprenører

Vi leverer komplette anlæg indenfor både fag- hoved- og totalentrepriser. Det betyder at du kan nøjes med at forholde dig til én udførende entreprenør, som varetager alle arbejder og koordineringer i dit projekt.

Aut. Kloak

Vi er autoriserede kloakmestre og udfører alle typer af regn og spildevandshåndtering. Vores arbejder omfatter bla. minirense- og nedsivningsanlæg, rottespærrer, kældersikringer og lokal afledning af regnvand.

Brolægning

Brolægningen er fortsat ét af vore hjertebørn, og en hjørnesten i firmaets grundlæggelse. Vi arbejder bla. med fortove, kantsten, indkørsler og terrasser – med sans for perfektion og øje for det æstetiske.