BROLAGT

Forsinkelsesbassin

Bygherre: Herbo Ejendomme

Entrepriseform: Tilbud, kontrakt.

Arbejdssted: Sæby

Udførte arbejder: ”Forsinkelses sø” med overløb. Del af parkanlæg.

del dette