BROLAGT

Tårnby Kommune

Bygherre: Tårnby Kommune

Entrepriseform: Licitation, kontrakt.

Arbejdssted: Amager Landevej

Udførte arbejder: Fortov, kantsten, trafikafvikling

del dette